Organisatie

De Vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk is een zogenaamde ANBI, d.w.z. een Algemeen nut beogende instelling.

ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI geregistreerd staan, hebben deze belastingvoordelen. Wilt u meer weten over deze belastingvoordelen, klik dan hier.

Extra stimulans voor culturele ANBI

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

Ons RSIN/fiscaal nummer is 81306965.

Doelstelling

De Vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk is opgericht op 12 februari 2004 met als doel een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Sint-Catharijnekerk en het beter functioneren van dit cultureel erfgoed. Voor meer informatie hieromtrent klik hier.